Du betalar hälften

2009-07-01

Från och med i dag debiterar vi dig halva timkostanden för HUS-tjänster.

Från och med i dag debiterar vi dig halva timkostanden för HUS-tjänster.

Från den 1 juli tillämpar vi den sk fakturamodellen vid betalning. När det gäller hushållsnära tjanster och sådant arbete som man tidigare fick göra ROT-avdrag för, kommer vi fr o m i dag att debitera halva den ordinarie timkostnaden. Kunden behöver alltså inte från nu begära skattereduktion hos skatteverket för dessa arbeten. SeniorJobb klarar ut reduktionen med skatteverket.

« Visa alla nyheter