Om Seniorjobb

Vill man få jobbet gjort, är erfarenhet ett plus!

Seniorjobb är ett bemanningsföretag som hyr ut tillfällig arbetskraft åt både företags- och privatmarknaden. Vi förfogar över ett team av aktiva, trevliga seniorer som med sin mix av olika kompetenser kan erbjuda tjänster inom en rad olika verksamhetsområden.

Seniorjobb sörjer för trygghet för anställda och uppdragsgivare genom erforderliga skade- och ansvarsförsäkringar.

Vi är naturligtvis registrerade hos Bolagsverket och hos Skatteverket där vi har F- skattsedel.